Over AAG

Mijn naam is Eline Geurts. Van origine ergotherapeut met behandelervaring in verschillende instellingen en advieservaring in het kader van de WVG (nu WMO). Sinds 2001 werkzaam als arbeidsdeskundige, geregistreerd en gecertificeerd. Als arbeidsdeskundige gestart bij het UWV en werkzaam geweest op de afdelingen WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) / WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) , ZW (ziektewet) en bezwaar en beroep. Aansluitend bij een commercieel verzuimbegeleidingsbedrijf aan de slag met de vakinhoudelijke ondersteuning van casemanagers en collega arbeidsdeskundigen, het geven van adviezen rondom verzuim aan werkgevers en het verrichten van spoor 1 onderzoeken. Dit maakt dat ik in staat ben om vakkundig te adviseren over werk, werkomstandigheden, mogelijkheden en oplossingen. In mei 2012 heb ik de stap naar het zelfstandig ondernemerschap genomen. Mijn aanpak is pragmatisch, gericht op oplossingen, waarbij ik het belang van alle partijen in ogenschouw neem. 

Werk is zowel middel als doel voor zelfontplooiing. Wanneer werk weg valt kan dit op veel aspecten van het leven invloed hebben. Het is daarom van belang zorgvuldig in kaart te brengen wat iemand nog kan, uitgaande van de eigen  mogelijkheden en van wat er nog van iemand verwacht mag worden. Uitgangspunt hierbij is dat wat door de bedrijfsarts aan mogelijkheden wordt vastgesteld. Daarnaast is alle bagage die iemand gedurende zijn leven verzameld heeft van grote invloed op de eigen mogelijkheden in een zinvolle, al dan niet, betaalde tijdsbesteding.

 Door bekendheid met de re-integratie eisen, door het UWV gesteld, kan ik een goed  gemotiveerd advies geven. Vanuit mijn ergotherapeutische achtergrond en werkervaring in de gezondheidszorg kan ik  belastbaarheid in werk  goed inschatten en heb ik oog voor de mogelijkheden van mensen in het algemeen. Mijn ervaring in een commerciële setting zorgt er daarnaast voor dat ik mij ook zeker bewust ben van de werkgeversbelangen. Met als resultaat heldere adviezen zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Vragen over geschiktheid voor het eigen werk, aangepast werk en ander passend werk (spoor 1) kunnen door mij beantwoord worden. Ook kan ik richting geven aan een re-integratie traject naar andere werk (spoor 2). Daarnaast kan ik met u sparren over verzuimvragen, werkplek onderzoeken uitvoeren, een verzuimanalyse maken of re-integratie gesprekken voeren met medewerkers. 
Kortom verzuim en werk in de breedste zin van het woord.