Welkom bij AAG

Een onafhankelijk advies nodig over verzuim? Deskundig en secuur?  Overstijgend met een brede blik op wonen, leven en werken?

Dan kan AAG wat voor u betekenen. Onafhankelijkheid is gewaarborgd. AAG is een éénvrouwszaak waarbij kwaliteit voor op staat. Het geven van adviezen op woon, leef en werkgebied is waar de kracht van AAG ligt. Dit komt voort uit een paramedische achtergrond, arbeidsdeskundige kennis en een brede belangstelling. Daarnaast wordt samengewerkt met deskundige partners omdat het niet altijd mogelijk is alleen te opereren. Soms is het sparren over zaken een belangrijke schakel om tot een goed, sluitend en voor alle partijen aanvaardbaar advies te kunnen komen.  AAG heeft korte lijnen, een ruime werkervaring en veel connecties die indien nodig benaderd kunnen worden.
Vanuit het principe zachte heelmeesters maken stinkende wonden sta ik voor duidelijkheid. Heldere adviezen waaruit te lezen valt wat er van een ieder verwacht wordt. Of dit nu gaat over werkzaamheden die verricht moeten worden of voorzieningen die nodig zijn. Altijd wordt een advies gegeven waar de opdrachtgever mee verder kan. Wat moet wanneer gebeuren en als dit niet gebeurt, wat moet er dan worden gedaan of wie kan er mogelijk ook behulpzaam zijn. Hierbij wordt echter nooit de eigen verantwoordelijkheid van mensen uit het oog verloren. In vele gevallen blijkt een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk de beste oplossing, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.
Ook kan AAG u begeleiden bij werknemersproblemen (preventief en bij ziekte). Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van de WerkScan waarna een kort coachingstraject kan plaatsvinden. Deze coaching  is gericht op het stimuleren van gedragsverandering bij werknemers. Niets werkt zo goed als oplossingen/mogelijkheden die door mensen zelf bedacht worden. U zult zien, uw werknemers blijken behoorlijk inventief.

Spreekt deze werkwijze u aan, neem dan eens vrijblijvend contact op met AAG, ik sta u graag te woord.
U kunt terecht met vragen over:
    •    Preventie (WerkScan, werkplekonderzoek)
    •    Verzuim (advisering ziekteverzuim, re-integratie)
    •    Werk (spoor 1: eigen werk, aangepast werk, ander werk, spoor 2: ander werk bij een andere werkgever)
    •    Voorzieningen, werkplekonderzoek.
    •    Wet Verbetering Poortwachter: loonsancties, re-integratieverslagen, bezwaren.

AAG participeert in de AD-BV, een samenwerkingsverband van gelijk gestemde arbeidsdeskundigen die eenzelfde werkwijze gebundeld hebben. Hierdoor kunnen zij ondersteunend en complementair aan elkaar werken. Allen zijn paramedisch geschoold en onderlegd in aanpassingen en voorzieningen. Van hieruit geven zij arbeidsdeskundig advies.