Spoor 3

Wanneer er sprake is van een lopende WGA uitkering is het zinvol ook hier een vinger aan de pols te houden en regelmatig te controleren of er veranderingen zijn opgetreden. Dit is vooral van belang voor werkgevers die eigen risicodragers (ERD) zijn. Hierbij moet gedacht worden aan meer of minder mogelijkheden van de betrokken medewerker. Het doel hiervan is doorstroom vanuit 80-100% WGA naar een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse (WGA 35-80%, <35% =WW) of naar een volledige arbeidsongeschiktheid IVA (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) te bewerkstelligen. Een IVA uitkering wordt niet meer doorbelast aan de werkgever en zorgt voor kosten besparing. AAG kan in combinatie met de AD-BV uw dossiers beoordelen en de mogelijkheden hieromtrent voor u in kaart brengen.