AD-BV

AAG participeert in de AD-BV, een samenwerkingsverband van gelijk gestemde arbeidsdeskundigen die eenzelfde werkwijze gebundeld hebben. Hierdoor kunnen zij ondersteunend en complementair aan elkaar werken. Allen zijn paramedisch geschoold en onderlegd in aanpassingen en voorzieningen. Van hieruit geven zij arbeidsdeskundig advies.