Diensten

 AAG is gespecialiseerd in het geven van arbeidsdeskundige adviezen.

Arbeidsdeskundige adviezen kunnen betrekking hebben op meerdere facetten van het werk van een werknemer of meerdere werknemers. AAG kan adviezen geven over:

  • het eigen werk, aangepast werk of ander werk bij de eigen werkgever, ook wel  spoor 1 genoemd.
  • werkzaamheden bij een andere werkgever, spoor 2.
  • mogelijkheden in werk nadat een WGA-uitkering verstrekt is, spoor 3.
  • de loonwaarde van verrichte arbeid, van belang bij re-integratie. 
  • het welbevinden in werk, of de duurzaamheid van werk middels de WerkScan.
  • een in te dienen bezwaar na een claimbeoordeling/sanctie.
  • inrichting van de werkplek.

Ook kan AAG als sparringspartner dienen bij een specifieke vraag bijvoorbeeld verzuimanalyse.