Spoor 1

Aan de hand van een werkplek bezoek en een gesprek met werkgever en werknemer wordt vastgesteld welke mogelijkheden er voor de zieke werknemer in het eigen werk zijn. Het uitgangspunt hierbij is altijd de belastbaarheid die door de bedrijfsarts is vastgesteld. Nadat alle gegevens verzameld zijn wordt een advies opgesteld waaruit naar voren komt of er voor de zieke werknemer nog mogelijkheden bij de eigen werkgever zijn, welke stappen in de re-integratie nog genomen kunnen worden en welke acties uitgezet moeten worden.