Sparringspartner

AAG kan ook ingezet worden als sparringspartner tijdens verzuim  en/of om verzuim te analyseren en  tips te geven ten aanzien van de verzuimaanpak. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het verzuimvenster. Dit geeft inzicht in welk verzuim aan de orde is waarna een gericht beleid op verandering naar de gewenste situatie kan worden op gesteld. Daarnaast kan het coachen van leidinggevenden een waardevolle investering zijn ten aanzien van een gericht aanpak van verzuim en duurzame inzetbaarheid.