Spoor 2

Als blijkt dat er bij de eigen werkgever geen mogelijkheden meer zijn tot het verrichten van betaalde werkzaamheden zal de arbeidsdeskundige een traject richting een andere werkgever adviseren. Spoor 2 trajecten worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde re-integratie bedrijven. AAG kan richting geven aan het te volgen spoor 2 traject (welk re-integratie bedrijf sluit het best aan en waarop moet gefocust worden) en de trajectplannen inhoudelijk beoordelen (prijs/kwaliteit en in te kopen onderdelen). Ook lopende trajecten kunnen door AAG beoordeeld worden op adequaatheid.

Soms valt een geboden oplossing tegen. Hiervoor loopt AAG niet weg. Adviezen zijn helder en onafhankelijk maar kunnen wel eens teleurstellend uitpakken voor partijen. Het is nooit prettig als na een lang dienstverband blijkt dat er geen mogelijkheden meer  bij de  eigen werkgever aanwezig zijn.  Dit heeft nogal wat consequenties.  AAG helpt om vanuit mogelijkheden verder te denken en richting te geven aan de invulling van het bestaan na een lang dienstverband, een perspectief te bieden richting de toekomst. Soms kan het natuurlijk ook een opluchting zijn  als eindelijk erkend wordt dat alles geprobeerd is en er geen mogelijkheden blijken te zijn. Ook dan is perspectief over hoe verder belangrijk.