Loonwaarde

Loonwaarde is kortweg gezegd de waarde in geld van de werkzaamheden die een werknemer verricht. Het vaststellen van de Loonwaarde is van belang voor:

  • eigenwaarde van de werknemer
  • de re-integratie in eigen of ander werk

Loonwaarde wordt onder andere bepaald door: aantal uren dat gewerkt wordt, de taken die uitgevoerd worden en het tempo waarin gewerkt wordt. Om de loonwaarde goed vast te kunnen stellen is het nodig de werkplek te bezoeken en zowel werkgever als werknemer te spreken. Uiteindelijk wordt de vastgestelde loonwaarde schematisch weergegeven. Dit kan gebruikt worden in afspraken die met werknemer gemaakt worden over inzetbaarheid en richting het UWV wanneer de re-integratie inspanningen moeten worden beoordeeld.