Bezwaar

Soms zijn de beslissingen die door het UWV genomen worden moeilijk te begrijpen of geven ze een ontevreden gevoel. Niet altijd zijn de regels helemaal duidelijk voor werkgevers of worden ze anders geïnterpreteerd. Het gaat hier vaak om beslissingen naar aanleiding van een claimbeoordeling (WIA) of het opleggen van een loonsanctie (loondoorbetalingsverplichting) nadat het re-integratieverslag als onvoldoende is aangemerkt. AAG kan deze dossiers voor u bekijken, uitleg geven overgenomen beslissingen, een verbetertraject of bekortingsverzoek opstellen en indien aan de orde, helpen met het opstellen van een bezwaarschrift.