Gegevens verzameld

Het UWV stelt eisen aan de re-integratie inspanningen van u als werkgever waarbij ook de manier waarop u de re-integratie van uw zieke medewerker uitvoert wordt beoordeeld:

  • Zet u op tijd acties in  (binnen 2 weken na het opstellen van een Plan van Aanpak)?
  • Zet u de juiste acties in (bezoek bedrijfsarts of andere deskundigen, start re-integratie )?
  • Doet de werknemer dat wat van hem verwacht mag worden? 

Hierbij kan het op verschillende momenten nodig zijn om vast te stellen of de werknemer nog mogelijkheden heeft binnen uw bedrijf. Bij een ernstige aandoening kan dit al heel vroeg in het proces, nadat duidelijk is dat er sprake is van een situatie die niet meer zal verbeteren. In andere gevallen zal het meestal pas na enige tijd duidelijk zijn of een werknemer nog mogelijkheden heeft binnen uw bedrijf en wat deze mogelijkheden dan zijn. Het is zaak dat dit goed onderzocht en gedocumenteerd wordt. Hiervoor wordt meestal een arbeidsdeskundige in gezet, dit is echter geen verplichting zoals soms wordt aangegeven.

« Terug naar spoor 1